Rabobank doet NL Doet

In het kader van de nationale actie NL-doet hebben medewerkers van de Rabobank Merwestroom uitstekend werk verricht bij Museum De Koperen Knop. Op vrijdag 10 maart 2017 kreeg de wagenschuur van het museum en alles wat zich daarin bevindt een grondige schoonmaakbeurt . Een prachtig initiatief van de bank om op die manier mee te werken aan een belangrijk stuk cultuurhistorie.

Allereerst waren de wagens, die in de wagenschuur permanent zijn gestald aan de beurt. De open wagens, zoals de dresseerwagen, de boerenwagen en de mestkar werden grondig met water bespoten en alle stof en rommel verdween als sneeuw voor de zon. De dokterskoets, die door de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam bij het museum is ondergebracht vergde wat nauwkeuriger aandacht. Die werd met de hand afgedaan en staat er nu ook weer pico bello bij. Vervolgens was al het andere aan de beurt. En dat bleek nodig, want de wind had de afgelopen tijd heel wat bladeren en andere ongewenste rommel de wagenschuur ingeblazen.