Souvenirs gezocht

Rond Open Monumentendag 2018 organiseert Museum De Koperen Knop een korte expositie getiteld: IN EUROPA.  Dit sluit aan bij het thema van Open Monumentendag 2018. Voor deze expositie zoekt De Koperen Knop souvenirs die te maken hebben met Europese landen of steden. Kijk eens wat u nog heeft en tijdelijk aan het museum in bruikleen wil geven. Reacties zijn tot 1 september aanstaande welkom in Museum de Koperen Knop. Klik hier voor contact.