Vriend worden van De Koperen Knop

 

 

De Alblasserwaard is een gebied van weilanden, sloten en boerderijen. In een deftige boerderij, in de 17e eeuw langs de Giessen gebouwd, vindt u Museum De Koperen Knop. Gesticht en in stand gehouden door ondernemers en particulieren.

museum voorkantALBLASSERWAARDSE BOERDERIJ

De Koperen Knop is in alle opzichten een Alblasserwaardse boerderij. Gebouwd in de rijke 17e eeuw, groot en ruim. Een authen­tiek ingericht voor­huis, een grote expositieruimte, mogelijkheden voor groepsontvangsten op De Etage, voor presentaties, lezingen en huwelijksvoltrekkingen.  Achter het museum is een ­grote mu­seumtuin, met aspec­ten van de natuur­lijke historie van de Alblasserwaard. Er zijn bijgebouwen, zoals een hoepelmakerij, een dorpssmederij en een wagen­schuur. Op het erf staan veel bomen, struiken en planten, die pas­sen bij de boe­rencultuurhistorie van het gebied.

GOEDE VRIENDSCHAP

Vriendschap verrijkt. Vrienden steunen elkaar en verruimen elkaars gezichtsveld. Museum De Koperen Knop kent hierbij Goede Vrienden. Museumvrienden, die met elkaar het museum in stand houden en De Koperen Knop de mogelijkheid bieden zich verder te ontwikkelen. Historisch Besef en gevoel voor schoonheid maakt het leven rijker. Dit leidt tot een betere samenleving. De Goede Vrienden van De Koperen Knop dragen hier aan bij. Het museum kent een wervingscommissie, voor het aantrekken van nieuwe Goede Vrienden en voor het onderhouden van de contacten met deze belangrijke groep.

Museum de Koperen Knop kent drie categorieën Goede Vrienden:

 • GOEDE VRIEND : Jaarlijkse vaste bijdrage van € 550. Aspirant Goede Vrienden kunnen op verzoek een eerste jaar meedoen voor € 275,–.
 • WELDOENER : Betaalt de realisatie van een totaalproject, activiteit of expositie tegen vooraf overeengekomen bedrag.
 • GULLE GEVER : Betaalt eenmalig een substantiële financiële bijdrage.

VriendenbbqTegenover de vriendschap staan ruimhartige tegenprestaties. Omdat door uw bijdrage het museum in staat is zich te profileren en verder te ontwikkelen in de steeds zakelijker en harder wordende samenleving. De Koperen Knop is een cultureel en historisch rustpunt in de hedendaagse enerverende tijd. U maakt dit mede mogelijk en uw bouwt mee aan de toekomst. De missie van Museum de Koperen Knop is het zorgen voor de cultuurhistorie van de Alblasserwaard. Help mee dit waar te maken. Word Goede Vriend.

 

FINANCIEEL GEZIEN

Bijdragen aan Museum De Koperen Knop geeft een tevreden gevoel. U biedt het museum er ook veel mogelijkheden mee. Bovendien kan uw bijdrage een aardige fiscale aftrekpost opleveren. Het museum is een ANBI. Bijdragen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn vrij van erf- of schenkbelasting. De Geefwet verruimt tevens de mogelijkheden van giftenaftrek voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De aftrekpost mag verhoogd worden met 25% van de gift (maximaal €1.250,–). Meer hierover vindt u op de website www.daargeefjeom.nl.

Het museum heeft met de fiscus de afspraak gemaakt dat uw bijdrage niet onder de btw-regeling valt.

hoepmakerij keldertuin educatievarkens

GOEDE VRIENDSCHAP OP EEN RIJTJE

Het exploiteren van een museum kost veel geld. Zeker als daarbij de kwaliteit hoog gehouden moet worden. Daarom zoekt Museum De Koperen Knop Goede Vrienden. Deze krijgen voor hun bijdragen wat terug:

 • Gratis toegang tijdens de reguliere openingsuren met zes personen.
 • Elk jaar een keer gratis gebruik van de unieke locatie voor uiteenlopende activiteiten. De catering wordt daarbij door het museum of een externe cateraar verzorgd en achteraf gefactureerd. Voor dit gebruik is De Etage bijzonder geschikt en bij mooi weer kunt u de museumtuin gebruiken. Uw gebruik moet natuurlijk wel passen in de cultuurhistorische omgeving.
 • Uw (bedrijfs)naam wordt vermeld op het sponsorbord en op de website. In de toekomst komt er een digitaal namenbord.
 • U wordt uitgenodigd voor de opening van elke expositie.
 • U ontvangt van elke expositie een affiche.
 • Van alle belangrijke activiteiten krijgt u vooraf bericht.
 • Bij diverse activiteiten krijgt u korting.
 • Via de online nieuwsbrief Beknopt blijft u op de hoogte van alle museumnieuws.

Wellicht heeft u zelf ook ideeën over wat het museum u kan bieden als tegenprestatie voor een jaarlijkse financiële ondersteuning. Graag denken wij met u mee over de mogelijkheden om deze te verwezenlijken.

knopFINANCIERING

Acht ondernemers uit de streek zijn eigenaar van de gebouwen en de terreinen en geven dit om niet in gebruik aan de Stichting Vrienden van De Koperen Knop. Deze draagt zorg voor de exploitatie en verkrijgt hiervoor haar gelden van Goede Vrienden en ook uit:

 • entreegelden
 • winkelverkopen
 • museumcafé
 • projectsubsidies en -sponsoring
 • donatiegelden
 • opbrengsten van activiteiten
 • locatiehuur
 • giften
 • legaten

Graag nodigt het museum ook u uit om GOEDE VRIEND te worden en daardoor bij te dragen aan de instandhouding van een mooi project in de Alblasserwaard, waar een grote groep mensen veel plezier aan beleeft. DOEN!

Wilt u zakelijk vriend worden? Neem dan contact op via het contactformulier of bel de directeur Alida de Jong-Ambachtsheer tijdens kantooruren op 0184-611366 of via 06-14148618

kleding     voorhuis     schilderij