Exposities

RadioRadio Hilversum

Tot en met 25 maart 2017

Met de eerste expositie in het nieuwe jaar gaat Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam de nostalgische gevoelens aanspreken. Dat gebeurt met een groots opgezette expositie, waarin de radio een centrale plaats inneemt. Van oudsher werd de nationale radiozender veelal aangeduid met Hilversum 1 of Hilversum 2, waarbij de eerste vooral nieuws bracht en de tweede wat meer amusement. Zaterdag 25 februari radioreparaties in het museum. Zaterdag 18 maart zendactiviteiten!

Lees meer >>


Mini-expositie ONTGINNINGSBOERDERIJ

Tot en met 25 maart

Voorbereidend op bouwactiviteiten heeft onder leiding van Bureau BAAC een opgraving plaatsgevonden waarbij de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Lek en Merwede, nauw was betrokken. In Museum De Koperen Knop is momenteel een klein schaalmodel te zien van de ontginningsboerderij, waarvan de archeologische restanten in 2012 zijn blootgelegd. Deze boerderij is een van de eerste in zijn soort, zoals die destijds zijn gebouwd nadat de streek werd ontgonnen. Lees meer >>


Vernieuwd borduren

1 april tot en met 10 juni 2017

Unieke borduursels, met een wedstrijd. Heel bijzonder borduurwerk laat zien dat er meer is dan een naald en een draad.

Lees meer >>


KAAS & KOE

17.06.2017 t/m 26.08.2017

Het houden van koeien en maken van kaas bracht de Alblasserwaard tot grote welvaart.

Een expositie over boerentrots.

Lees meer >>


THE SIXTIES

Beelden uit een roemruchte tijd, waarin de

jeugd uit de band sprong. Ook in de behoudende Alblasserwaard kwam er een nieuwe tijd.

02.09.2017 t/m 04.11.2017

ICONEN

Een unieke kunstuiting uit Rusland en

andere Oost-Europese landen,

meestal van religieuze aard.

18.11.2017 t/m 20.01.2018