Technische voorzieningen Museum De Koperen Knop

Het museum kent diverse technische voorzieningen. Hier vindt u de belangrijkste.

HUISVESTING

Het museum is gevestigd in een hoofdgebouw (geregistreerd als rijksmonument), dat in de tweede helft van de 17e eeuw als boerderij is gebouwd. Sindsdien is het vele malen verbouwd en aangepast aan de voortgang van de tijd. In 1971 is de boerderijfunctie gestopt en in 1988/89 is het pand grondig verbouwd voor de nieuwe, museale functie. Nadien zijn er verschillende verbeteringen en veranderingen uitgevoerd ten gunste van het klimaat, lichtinvloeden en veiligheid. Het is een geregistreerd museum.

Er zijn drie museale bijgebouwen: een (boeren)smederij, een wagenschuur en een hoepelmakerij. Elk van deze ruimten herbergt een eigen collectie en is onderdeel van het openbare gedeelte van het museum. Daarnaast zijn er nog diverse andere schuren en ruimten, voor opslag en dergelijke, die niet toegankelijk zijn.

Het museumdepot bevindt zich op vier plaatsen en twee locaties. Op de voorzolder en boven de kantoren in het hoofdgebouw, op de zolder boven de wagenschuur en elders in een particuliere woning.

OVERIG

Met het oog op de museale functie, de instandhouding van de (depot)goederen en het op verantwoorde wijze kunnen herbergen van bruikleengoederen van derden zijn er afdoende maatregelen genomen:

KLIMAAT

In het hoofdgebouw (dus ook de belangrijkste depots) zijn dermate klimatologische voorzieningen getroffen dat ruim wordt voldaan aan de eisen van de museumregistratie. Er vinden continu metingen plaats en bij onverhoopte onwenselijke situaties kunnen er direct maatregelen worden genomen om deze te keren.

TEMPERATUUR

De temperatuur in het hoofdgebouw wordt zodanig geregeld dat er nooit sprake is van een stijging of daling van meer dan 2 graden per etmaal. De smederij en wagenschuur hebben een op hun buitenfunctie afgestelde verwarming.

LUX-OPBRENGST

Qua verlichting wordt uitsluitend gewerkt met ledlampen, waardoor ook op dit gebied volledig wordt voldaan aan de eisen van de nationale museumregistratie en is er geen sprake van schadelijke lichtbeïnvloeding.

TENSLOTTE

Daarnaast is veel aandacht besteed aan bouwkundige- en elektronische veiligheidsmaatregelen, is er sprake van camerabewaking en zijn er op het terrein rond het museum diverse voorzieningen getroffen.