Smederij

Smederij2Vroeger had elk dorp een eigen smederij. Veelal een echte boerensmederij, waar alle boeren uit de omgeving hun gereedschappen lieten maken en repareren. De smid zorgde ook dat de paarden van tijd tot tijd nieuwe hoefijzers kregen en in de wintertijd werden er schaatsen geslepen. Sommige smeden verkochten ook schaatsen. Toen de mechanisatie zich inzette gingen veel smeden daarin mee en verkochte en repareerden ook de motoren van de eerste landbouwwerktuigen. Later toen de fiets in opkomst was, werden ze als vanzelf rijwielherstellers en plakten banden, legden nieuwe kettingen om en deden nog veel meer om de mens uit het dorp rijvaardig te houden. Met de komst van de auto groeide veel smederijen uit tot garagebedrijven.

Op het moment dat Museum De Koperen Knop van start was gegaan en de eerste bezoekers zich kwamen verlustigen aan wat er te zien was, werd er een bijzonder aanbod gedaan. In Giessen-Oudekerk stond op de buurt, schuin tegenover de smidkerk, een oude dorpssmederij. Die moest worden gesloopt om plaats te maken voor de bouw van een dubbel woonhuis. Het idee was om de smederij daar af te breken en op het terrein van De Koperen Knop weer op te bouwen. Toen dit niet realiseerbaar bleek is er een replica van de smederij neergezet en heeft de gehele inrichting van de oude smederij er een plaats in gekregen.