Wagenschuur

680px wagenschuurBij de standaarduitrusting van De Koperen Knop hoort al vele decennia een rijtuigje, een zogenaamde dresseerwagen. Daarvoor moest een geschikte ruimte worden gevonden. Bij de bouw van een replica van de smederij van Giessen-Oudekerk is van de gelegenheid gebruik gemaakt hier een wagenschuur tegen te bouwen. Daar kwam die wagen te staan, die al snel gezelschap kreeg van andere karren en wagens. Een paar mestwagens werden aangeboden, er kwamen wat kruiwagens uit schuren elders en er werd een Zuid-Hollandse boerenwagen in bruikleen verkregen. De plaatselijke Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam had een dokterskoets in bezit, die was gerestaureerd en een passende plaats nodig had.

Langzamerhand groeide de inventaris van de wagenschuur uit tot een eigen collectie, zoals dat voorheen bij de boerderijen in de streek gebruikelijk was. Een deel van de schuur wordt zoals vroeger gebruikt voor de opslag van allerhande soorten materialen.