Mini-expositie model ontginningsboerderij

In Museum De Koperen Knop is momenteel een klein schaalmodel te zien. Dit betreft een model van de ontginningsboerderij, waarvan de archeologische restanten in 2012 zijn blootgelegd. Deze boerderij is een van de eerste in zijn soort, zoals die destijds zijn gebouwd nadat de streek werd ontgonnen. 

BOERDERIJ HOORNAAR

Voorbereidend op bouwactiviteiten heeft onder leiding van Bureau BAAC een opgraving plaatsgevonden waarbij de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Lek en Merwede, nauw was betrokken. Hierbij kwamen de resten van een boerderij aan de oppervlakte, zoals deze tijdens de ontginning van de streek werden gebouwd. Dit type, de bootvorm, wordt gedateerd tussen ± 850 en 1.125 na Chr. De bouwperiode wordt verondersteld op begin twaalfde eeuw, 900 jaar geleden.

Meine Mollema maakte er geassisteerd door zijn broer Gerrit, een natuurgetrouw schaalmodel van, waarbij ook interieurdetails te zien zijn. Het geheel is voorzien van uitgebreide informatieteksten, die een stuk duidelijkheid brengen in de vroegste woonontwikkeling in het gebied van de Alblasserwaard.

TRIJNTJE EN EEN GIESSENDAMSE DONK

Elders in Museum De Koperen Knop staat het paviljoen van de opgravingen, die destijds zijn gedaan op het tracé van de Betuweroute. Daar vindt u als bezoeker naast interessante informatie over de bewoning van het gebied in de prehistorie, een reconstructie van de vrouw wiens resten daar zijn  gevonden en verschillende voorwerpen. Al 7.500 jaar terug werd ons gebied – zij het tijdelijk – bewoond door vissers en jagers, die er een vaste woonplaats hadden. Over deze bewoning is intussen heel veel literatuur verschenen, waarvan een deel zich bevindt in de bibliotheek van Museum De Koperen Knop.

INFORMATIE

De maquette van de ontginningsboerderij is te zien tot en met 25 maart 2017.