ANBI status

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s zoals Museum De Koperen Knop een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl

 

ANBI gegevens

Naam:                       Stichting Vrienden van De Koperen Knop

Fiscaal nummer: RSIN nummer:  41120297

 

Contactgegevens

Binnendams 6

3373 AD Hardinxveld-Giessendam

Telefoon: 0184-611 366

Email: koperenknop@planet.nl

Website: www.koperenknop.nl

 

Bestuurssamenstelling per 29 maart 2016

 • H.J. Bloemink
 • T. Boerman
 • B.L. Groenendijk – penningmeester
 • D.J. de Jong – publiciteit
 • A. van Noordenne – voorzitter
 • J. van Vliet
 • A.A. aan de Wiel
 • A. de Koning – de Jong – secretaris

 

Doelstelling conform artikel 2 van de Statuten:

De stichting heeft ten doel:

 1. het exploiteren van en exposeren in De Koperen Knop, Binnendams 6 te Hardinxveld-Giessendam en andere historische gebouwen, inventarissen en andere voorwerpen;
 2. het ondersteunen, stimuleren en activeren van de doelstelling van de stichting: “Stichting Eigenaren van de Koperen Knop”;
 3. het opzetten van het jaarprogramma voor activiteiten en het uitvoeren van het werkplan van de stichting of zelfstandige onderdelen daarvan

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Jaardocumenten:

Het jaarverslag 2016 vindt u hieronder. De jaarrekening over 2016 zal hier iets later dan gebruikelijk verschijnen ivm een bestuurswisseling. Mocht u vragen hebben neem dan contact met ons op.

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2015

Beloningsbeleid Museum De Koperen Knop

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Koperen Knop verricht haar werkzaamheden zonder enige bezoldiging.

De werkzaamheden in het museum gebeuren door vrijwilligers, die hiervoor geen financiële vergoeding ontvangen.

Alleen de directeur en de interieurverzorgsters ontvangen een salaris.