Educatie

Museumlessen 2017/2018

In het kader van historische en culturele educatie geven wij u graag een overzicht van de mogelijkheden in Museum De Koperen Knop.

Groep 1 t/m 8. Een eerste kennismaking met het museum

Met alle groepen is het mogelijk een museumles te volgen met een rondleiding. Op het museumerf staan een oude smederij en een hoepenmakerij. Zo mogelijk geven de smid en de hoepelmaker een demonstratie.

Elke twee à drie maanden is er een andere tentoonstelling. Sommige daarvan zijn ook zeer interessant voor kinderen. De komende exposities kunt u vinden op onze website.

Werkt uw groep over een bepaald thema, dan passen wij onze les daarop aan. Bijvoorbeeld: Vroeger en Nu, Wonen en leven in Grootmoeders tijd, Oude Ambachten. etc.

Groep  5 en 6.  Onderwerp  “Wie wat bewaart, heeft wat”

Tijdens deze les gaat het over het verzamelen, bewaren en registreren van oude voorwerpen. De kinderen gaan hier zelf mee aan de slag. Natuurlijk hoort hier een kinderrondleiding door het museum en zelfs een kijkje op de depotzolder bij. Ter voorbereiding van deze les sturen wij u een inleidende les, die u voorafgaand aan het museumbezoek in de klas kunt gebruiken.

Brugklas Voortgezet Onderwijs:  Trijntje, uniek in de geschiedenis

Ook wijzen we u op de bijzondere archeologische vondst die in 1997 bij de aanleg van de Betuwelijn werd gedaan. Op onze zolder is een reconstructie van Trijntje te zien, een vrouw die hier 7500 jaar geleden begraven is. Tijdens de museumles met PowerPoint besteden wij aandacht aan de leefwijze van de prehistorische bewoners van de Alblasserwaard. Deze les is speciaal voor de brugklassen van het Voortgezet Onderwijs en sluit aan bij de geschiedenismethode. Om de museumles voor te bereiden, kunt u een map met informatie en werkbladen in bruikleen aanvragen.

Voor groep  6 of 7 kunnen we deze les in aangepaste vorm aanbieden.

Drie Waarden…. met je voeten in de Aarde

Vanaf januari 2018 bieden wij een les aan over grondsoorten en leefwijze in Drie Waarden m.n. De Hoekse Waard, De Krimpenerwaard en natuurlijk de Alblasserwaard.  Deze drie musea hebben over dit onderwerp gezamenlijk een les ontwikkeld voor groep 6 en 7 van de basisschool. Natuurlijk heeft ieder museum zijn eigen specialiteit. Wij laten met  een korte PowerPointpresentatie zien wat de specifieke kenmerken van een Waard zijn.  In kleine groepjes gaan de leerlingen vervolgens met een opdrachtenboekje door het museum. De leerkracht ontvangt vooraf ideeën voor een of meer introductielessen in de klas.

Aanvraag voor een les.

Een aanvraag voor een les kunt u, evt. met datum en tijd, mailen naar koperenknop@planet.nl

De lessen worden ’s morgens ingepland. Graag enkele weken van te voren een afspraak maken. Een educatiemedewerker neemt dan contact met u op over de specifieke invulling van de les. Let er op dat in de maand juni de lesmogelijkheden beperkt zijn. Een les duurt ongeveer 60-90 minuten.

Kosten:  Een rondleider kost € 15,– per 15 leerlingen of minder en u betaalt daarnaast € 1,– per leerling. Begeleiders hebben gratis toegang. Demonstratie smid en/of hoepelmaker € 5,- extra.