ALIDA AMBACHTSHEER: 25 JAAR MUSEUMDIRECTEUR 

Op 1 juni 2021 is Alida Ambachtsheer 25 jaar directeur van Museum De Koperen Knop. Per 1 juni 1996 werd zij door de beide museumbesturen benoemd en vanaf die datum heeft ze een opvallende invulling gegeven aan haar taken. Niet alleen in het museum zelf, ook als vertegenwoordiger van de cultuur van de Alblasserwaard heeft zij de streek in heel Nederland hoog gehouden. En dat hoopt ze nog lang te blijven doen. 

UITDAGENDE ONTWIKKELING
In feite is Alida Ambachtsheer al voor de start van het museum bij dit unieke gebeuren cultureel erfgoed betrokken geraakt. In de opbouwfase en de eerste jaren dat het museum bestond bekleedde ze er de vrijwilligersfunctie van conservator en onderhield ze alle dagelijkse contacten. Naarmate het museum groeide bleek er behoefte aan een centrale kracht en eenhoofdige leiding.  Alida verruilde haar functie van conservator voor die van directeur. Daarin wist ze, gesteund door een grote groep vrijwilligers en bestuursleden, het museum op een hoger plan te krijgen, tot een landelijk bekend cultureel erfgoed.

 

AMBASSADEUR IN HET LAND

In haar werk heeft Alida altijd veel oog gehad voor de eigen organisatie en vooral de mensen, die hebben meegewerkt aan de verdere ontwikkeling en groei van De Koperen Knop. Daarnaast ontwikkelde ze zichzelf op het gebied van kunst en antiek, waarbij textiel haar grote liefde werd. Ze volgde tal van studies en bezocht landelijke bijeenkomsten om haar kennis te vergroten en over te dragen aan de organisaties in het museum. Ze kreeg onder meer ook een bestuursfunctie  in het Erfgoedhuis Zuid-Holland en maakte deel uit van diverse commissies van de Nederlandse Museumvereniging.

SAMENWERKING IN DE STREEK
Maar ook dichter bij huis wist ze verbanden te leggen. Op enig moment vond ze dat er meer informatieoverdracht moest komen tussen de musea en andere cultuurinstellingen in de regio. Dat betekende dat ze voorzitter werd van het Regionaal Museum Overleg Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Maar ook plaatselijk hield ze zich bezig met de cultuur, kunst en cultuurhistorie. Zij vervulde verschillende functies. Gedurende een periode van acht jaar wist ze dat tevens te combineren met een lidmaatschap in de Gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, waarvan vijf jaar als fractievoorzitter.

TERUGKIJKEND
Als directeur Alida Ambachtsheer terugkijkt op de afgelopen 25 jaar en de jaren die daaraan voorafgingen meenemend bijna 33 jaar, kan zij niet anders dan buitengewoon trots zijn op wat ze met haar uitgebreide team van op dit moment bijna 120 mensen heeft bereikt. Een prachtig museum, dat een ikoon is voor de Alblasserwaard, een van de meest mooie gebieden van Nederland. De afgelopen periode was voor de musea niet de meest mooie, maar Alida liet zien dat je dan niet bij de pakken moet gaan neerzitten, maar in moeilijke tijden juist moet aanpakken. Het initiatief om het hele museum grondig te gaan renoveren kwam dan ook uit haar koker. Graag geeft ze nog een aantal jaren leiding aan de fantastische organisatie Museum De Koperen Knop.