Verhalen over het boerenleven en oude foto’s over het boerenwerk zijn gebundeld in een nieuwe publicatie van Boerderij & Erf. De verhalen zijn geschreven door Hans Mouthaan en de foto’s zijn het resultaat van oproepen aan het publiek. Met dit boek wil Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden opnieuw aandacht vragen voor alles wat er op en rond de boerderij in vroeger tijd gebeurde. 

Ooit schreef Hans Mouthaan een aantal verhalen over het leven van de boer, onder de titel De Stee van Saan van Pietere. Typische streekeigen gebeurtenissen over het dagelijkse leven in en rond de boerderij. Ze werden als vaste rubriek opgenomen in de nieuwsbrief van Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De verhalen zijn geschreven vanuit de belevingswereld van de boeren in de streek, maar bevatten ook nostalgische wetenswaardigheden die teloor dreigen te gaan. Hans Mouthaan weet zoiets weer te geven op een manier zoals alleen hij dat kan.

Enkele jaren terug kwam Hans met het idee de verhalen in boekvorm te laten verschijnen. In diezelfde tijd speelde het bestuur van de stichting met het idee om foto’s van het oude boerenwerk te gaan verzamelen. Beide ideeën werden gebundeld en het resultaat is een mooi cadeauboek. Zowel de verhalen als de foto’s ademen in een moderne vormgeving een tijd van rust uit, waarin alles met veel minder haast gebeurde dan heden ten dage het geval is.

De Stichting Boerderij & Erf, die haar activiteiten intussen heeft uitgebreid met de Krimpenerwaard, heeft twee belangrijke doelstellingen: het behoud van de boerderij en het vinden van nieuwe passende bestemmingen voor leegkomende boerderijen. Hierbij gaat de aandacht de laatste tijd vooral uit naar de leegkomende ruilverkavelingsboerderijen en het boerenlandschap. Op verschillende manieren geeft de stichting invulling aan haar doelstellingen. Eén daarvan is het uitbrengen van een zowel gedrukte als digitale nieuwsbrief. Daarnaast adviseert de stichting en geeft ook boeken uit.

Het boek ‘De Stee van Saan van Pietere’ kost € 14,95 en is verkrijgbaar in de boekhandel, bij de Stichting Boerderij & Erf en bij Museum De Koperen Knop. Voor bestellingen of inlichtingen kunt u contact opnemen met: secretariaat@boerderijenerf.nl, telefoon 0184-661425 of 06-53759618. Zie voor informatie over de stichting www.boerderijenerf.nl.