Hoewel de zomer van 2018 nog gaande is, start Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam binnenkort met de verdergaande voorbereidingen voor 2019. Omdat er behoefte blijkt te zijn aan meer vrijwilligers, die het bestaande team komen ondersteunen, is dit een oproep voor medewerkers ter vervulling van vacatures op verschillende werkgebieden:

 • SUPPOOST
  Voor de dagelijkse werkzaamheden, zoals de baliedienst bij de entree, het toezicht in het museum en in de museumtuin en voor de bezetting van het buffet in het museumcafé zijn er diverse vacatures. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden heeft u veel contact met de bezoekers en met uw directe collega’s. De laatsten maken u ook wegwijs in de te verrichten werkzaamheden.
 • BESCHRIJVING TAKEN EN WERKZAAMHEDEN
  Het museum zoekt een administratief medewerker, die samen met de museumdirecteur uitvoering geeft aan het op schriftstellen van de taak- en werkomschrijvingen. Dit heeft een meerledig doel: het in beeld krijgen van de werkzaamheden, het kunnen overdragen van het werk aan anderen bij onverhoopte uitval van vrijwilligers en als onderdeel van de gehele documentatie.
 • PUBLICITEIT
  Een derde functie betreft het assisteren bij de publiciteitsactiviteiten en ervoor zorgen dat De Koperen Knop continu bij het publiek in beeld is. Deze werkzaamheden gebeuren in samenwerking met de degene die verantwoordelijk is voor de publiciteit en zijn van zeer uiteenlopende aard.
 • FOTOGRAAF
  Voor het maken van foto’s en fotoreportages van zeer uiteenlopende aard is het museum op zoek naar vrijwilligers, die dit ter hand willen nemen.
 • STAGIAIRE
  Voor het verrichten van hand- en spandiensten op met name het gebied van de administratie is er plaats voor een of meer stagiaires, voor een aantal uren per week.

In het museum werken in totaal zo’n 130 vrijwilligers. De functies zijn gevarieerd en boeiend en kunnen in overleg met de directeur naar eigen inzicht worden ingevuld. De Koperen Knop kent een modern vrijwilligersbeleid met overlegstructuren en functioneringsgesprekken met een nadrukkelijk tweesporenbeleid. Het museum ziet de vrijwilligers als de ambassadeurs van haar organisatie. De werkzaamheden vergen in normale omstandigheden een tot twee dagdelen per week.

Als u in een functie geïnteresseerd bent of eerst een persoonlijk gesprek op prijs stelt, kunt u met directeur Alida Ambachtsheer een afspraak maken: 06-14148618 of koperenknop@koperenknop.nl.