Museum De Koperen Knop komt direct na de zomer met een bijzondere expositie: een drieluik onder de titel Denkend aan Holland. Centraal daarin staat het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Met drie thema’s geeft de expositie aan hoe snel de ontwikkelingen gaan van een welvarend landschappelijk element naar een tweederangs goed. Maar de expositie laat ook zien dat er een nieuwe toekomst is.

DE BEELDBEPALENDE KNOTWILG
De knotwilg is een niet uit de streek weg te denken boom. Toch neemt hun aantal de laatste jaren schrikbarend af. Elke winter verdwijnen er meer uit de weilanden, omdat het onderhoud te kostbaar wordt. Toch moeten we deze boom in ere houden. Niet alleen als vroegere leverancier van allerhande geriefhout. Op de expositie worden de producten, die van de boom komen, in beeld gebracht als nuttige hulpmiddelen en tegelijkertijd krijgt de knotwilg ook als kunstobject alle aandacht.

DE MILIEUVRIENDELIJKE HENNEPPLANT
Ooit lag achter bijna elke boerderij een hennepakker. De daar verbouwde hennep leverde sterke vezels op voor de touwen en tuigage voor de zeescheepvaart. In de begintijd was Dordrecht de belangrijkste zeehaven van Nederland. Het benodigde henneptouw kwam van dichtbij. Later nam Amsterdam de functie van zeehaven over en taande de hennepteelt hier in de Alblasserwaard.

In de twintigste eeuw kreeg hennep een minder positieve naam, maar dat is intussen helemaal goedgemaakt door het gebruik van hennep als vervanger van plastics. Een prachtig duurzaam en milieuvriendelijke alternatief.

DE RUILVERKAVELINGSBOERDERIJ
Met de zich steeds verder uitdijende schaalvergroting in de veeteelt was rond 1960 de ruilverkavelingsboerderij een uitkomst. Grote gezonde boerenbedrijven, die ook de tot dan toe gesloten polders open stelden voor het publiek. Maar de schaalvergroting bleef en ‘het boer zijn’ werd lastiger. De vrijheid woog niet op tegen de hoeveelheid regels en administratie en veel boeren willen stoppen. Maar wat gaat er gebeuren met hun ruilverkavelingsboerderijen. Die bepalen mede het beeld van het landschap. Dat moet zo blijven.

MEERJARENPROJECT
De expositie is de start van een omvangrijk streekproject, waarbij op veel meer plaatsen het prachtige veenweidelandschap op allerlei manieren in beeld komt. Officieel heet dat project ‘De Tentoonstelling van het Landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden’. Het maakt deel uit van het grotere project Groen Verbindt. Aan de expositie is ook een fotowedstrijd verbonden.

Deelnemers Denkend aan Holland
Zie voor meer informatie van deelnemers aan de
expositie Denkend aan Holland: