Museum De Koperen Knop komt direct na de zomer met een bijzondere expositie: een drieluik onder de titel Denkend aan Holland. Centraal daarin staat het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Met drie thema’s geeft de expositie aan hoe snel de ontwikkelingen gaan van een welvarend landschappelijk element naar een tweederangs goed. Maar de expositie laat ook zien dat er voor elk van deze elementen een nieuwe toekomst is.

Die thema’s zijn de knotwilg, de hennepteelt en de ruilverkavelingsboerderij. Die elementen die bij hun introductie als een geweldige vernieuwing werden ervaren, maar waarvan in de loop van de tijd bleek dat ze tot last waren verworden. Toch waren – en zijn – ze beeldbepalend voor het landschap waarin we wonen. Dat wil de expositie aantonen, van 21 september tot en met 1 december 2018, in Museum De Koperen Knop.

De expositie is de start van een omvangrijk streekproject, waarbij op veel meer plaatsen het prachtige veenweidelandschap op allerlei manieren in beeld komt. Officieel heet dat project ‘De Tentoonstelling van het Landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden’. De Koperen Knop werkt inde expositie samen met Den Hâneker, de uitvoerende instantie van . het grotere project Groen Verbindt. Aan de expositie is ook een fotowedstrijd verbonden, waarvoor tot 18 augustus 2018 inzendingen welkom zijn.