Een expositie over het ontstaan en de ontwikkeling van het unieke veenweidegebied van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Met gebruikmaking van kaarten, afbeeldingen en voorwerpen wordt de boeiende geschiedenis van het landschap van dit gebied in beeld gebracht.

Het doel hiervan is het verbreden van aandacht voor het landschap. Dit gebeurt binnen het thema Denkend aan Holland (een project van de Natuur- en Landschapsvereniging Den Hâneker).

Er komen op drie plekken exposities: in Museum Het Voorhuis (Bleskensgraaf) een expositie over ijsvermaak te zien, in het SWEK (Kinderdijk) over de ambachten rond de teelt van riet e.d.

In Museum De Koperen Knop komt de nadruk te liggen op de thema’s: ijstijden, eerste bewoning op donken(Trijntje), ontginning van de 10e eeuw en ontwikkeling naar zijn huidige voorkomen. Aan de expositie is ook een fotowedstrijd met hetzelfde thema als de expositie verbonden, er komen routes tussen de locaties en er zijn meer activiteiten in voorbereiding.