Museum De Koperen Knop is het bruisende centrum van de cultuurhistorie van de Alblasserwaard. Gevestigd in een als rijksmonument geregistreerde voormalige boerderij uit de 17e eeuw, op de grens van de dynamische industriële zuidrand van de Alblasserwaard en het veenweidelandschap van deze mooie streek.
Het museum is in 1988 gesticht door een groep industriëlen, die iets wilden terugdoen voor de samenleving, waarbinnen zij hun bedrijven hebben opgebouwd. Bovendien wilden zij een voorbeeldfunctie vervullen bij het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Het museum functioneert dankzij eigen inkomsten uit opbrengsten (entreegelden, museumcafé, theetuin en museumwinkel) en subsidies en fondsen voor projectactiviteiten. Het kent ook bijna 80 zakelijke sponsors en een grote groep donateurs. Daarnaast zijn er inkomsten wegens groepsarrangementen (museumbezoek) en zakelijke arrangementen (vergaderingen, cursussen en presentaties).

De Koperen Knop bestaat uit een hoofdgebouw (rijksmonument)met een permanente collectie, een expositieruimte, waar het hele jaar door wisselende tentoonstellingen plaatsvinden, een museumcafé, een ontvangstruimte op de verdieping, diverse bijgebouwen en een grote museumtuin. Ook is er een uitgebreid museumdepot. Het geheel is het regionale centrum van de cultuurbeleving en is een culturele ontmoetingsplaats voor jong en oud en een verbinder tussen instellingen en initiatieven.

Het onroerend goed is eigendom van zes zakenmensen, die het om niet in gebruik geven aan de Stichting Museum De Koperen Knop. Het bestuur bestaat uit vier personen.

De taakopvattingen van het museum kunnen als volgt worden omschreven:

  • Het uitdragen van het historisch cultureel erfgoed van de Alblasserwaard. Door de ontvangst van bezoekers en door het organiseren van wisselende exposities.
  • De organisatie van het museum functioneert op een geoliede en voor iedereen prettige manier.
  • Een platte organisatie waarbinnen op een prettige manier van mens tot mens gerichte manier wordt omgegaan. Hierbij wordt de diversiteit aan kennis en kunde die de vrijwilligers aan de organisatie besteden optimaal benut.
  • Het zorgdragen voor alle museale objecten.
  • De Expositiecommissie draagt zorg voor de exposities met de beschikbare middelen en bruiklenen van derden.
  • Het museum benut de samenwerking met culturele, maatschappelijke en commerciële partners.

Aan het hoofd van de organisatie staat een directeur die de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bestuur verricht en hiertoe een deel van de bestuursvergaderingen bijwoont. Ook geeft hij leiding aan een enthousiast team van vrijwilligers, die in gezamenlijkheid, in commissies en anderszins en ook individueel hun werkzaamheden en activiteiten verrichten en voor wie geldt dat vrijwilligheid niet hetzelfde is als vrijblijvendheid.