Aansluitend bij de huidige expositie Denkend aan Holland organiseert Museum De Koperen Knop twee leuke kinderworkshops. Daarbij staat het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden centraal. Vooraf opgeven is gewenst. De workshops zijn geschikt voor kinderen van verschillende leeftijden.

Op de woensdagmiddagen 24 oktober en op 14 november 2018 richt Museum De Koperen Knop zich met name op kinderen. Die dagen kan er van 14.00 tot 16.00 uur worden deelgenomen aan een kinderworkshop. Onder deskundige leiding maken de kinderen die middagen een eigen landschapje, dat natuurlijk meegenomen mag worden naar huis. Voor de onkosten vraagt het museum een bijdrage van € 2,50 per kind.

Opgeven kan bij via email koperenknop@koperenknop.nl , per telefoon 0184-611366 of in het museum: