Museum De Koperen Knop is op zoek naar vrijwilligers. Voor de verdere ontwikkeling van het museum en om de taken goed onderling te kunnen verdelen zijn er vrijwilligers nodig. Zij gaan verschillende functies binnen de museale organisatie vervullen. Wellicht is dit ook iets voor u?

FUNCTIES EN TAKEN
Hoewel er extra mensen kunnen worden ingezet op veel meer taakvelden, is er op dit moment vooral behoefte aan vrijwilligers voor de volgende functies en taken:

  • Suppoosten voor de dagelijkse diensten achter de balie, voor toezicht en in het museumcafé.
  • Leden voor de expositiecommissie, die met elkaar de exposities van begin tot eind organiseren.
  • Verschillende coördinatoren, die in nauwe samenwerking met de directeur zorgen voor een soepele uitvoering en voortgang van alle benodigde werkzaamheden en activiteiten.
  • Leden voor de activiteitencommissie, die met elkaar als team de bijzondere evenementen en open dagen verzorgen.
  • Secretariële en administratieve ondersteuning op verschillende onderdelen in het museum.

Als u graag met andere mensen in contact komt en wilt werken in een prettig team, moet u beslist eens contact opnemen om meer te weten te komen over de mogelijkheden in De Koperen Knop.

INFORMEER VRIJBLIJVEND
Bovenstaande functies zijn een greep uit de vele mogelijkheden van inzetbaarheid in het museum. Als vrijwilliger in het museum zet u zich in voor het behoud van een belangrijks stuk van de cultuurhistorie van de Alblasserwaard. U verricht uw werkzaamheden op vooraf afgesproken tijdstippen, waarbij uw inbreng zeer op prijs wordt gesteld. De Koperen Knop kent een modern vrijwilligersbeleid met wederzijdse overlegmomenten. E zijn in alle functies volop sociale contacten en er is veel aandacht voor elkaar. Bij de uitvoering van het werk wordt u vooral in de begintijd intern begeleid door een collega.

Als u interesse hebt in een museale functie of eerst meer wilt weten, wordt u uitgenodigd om eens vrijblijvend contact op te nemen met museumdirecteur Alida Ambachtsheer, telefoon 06-14148618. U kunt haar ook mailen: koperenknop@koperenknop.nl. In een persoonlijk gesprek kunt u aangeven waar uw belangstelling naar uitgaat en mogelijk wordt ook u vrijwilliger in een mooie en prettige organisatie.