Rond Open Monumentendag 2018 organiseert Museum De Koperen Knop een korte expositie getiteld: IN EUROPA.  

Rond Open Monumentendag 2018 organiseert Museum De Koperen Knop een korte expositie getiteld: IN EUROPA.

Deze korte expositie sluit aan bij het thema van Open Monumentendag 2018. Voor deze expositie zoekt De Koperen Knop souvenirs die te maken hebben met Europese landen of steden.

Kijk eens wat u nog heeft en tijdelijk aan het museum in bruikleen wil geven.

Reacties zijn tot 1 september aanstaande welkom in Museum de Koperen Knop: Binnendams 6, 3373 AD  Hardinxveld-Giessendam. Email koperenknop@koperenknop.nl of telefoon 0184-611366.