Museum De Koperen Knop heeft een nieuwe website. Op 13 september 2018 heeft de officiële overdracht hiervan plaatsgevonden.De website is gebouwd door Jambo Media in Hardinxveld-Giessendam, die dit in de vorm van projectsponsoring heeft uitgevoerd. Ook het beheer van de site blijft in handen van het Internet Marketing Bureau Jambo Media.

Eind 2017 werden de eerste afspraken gemaakt en sindsdien is in nauwe samenwerking tussen het museum en Jochem Dekker van Jambo Media een website tot stand gekomen die geheel past bij de moderne tijd van nu. De voorgaande websites van het museum waren geheel door vrijwilligers samengesteld, die deze ook onderhielden. De ontwikkelingen op het gebied van internet vergden steeds meer een professionele aanpak. Dit kon nu, dankzij deze projectsponsoring worden gerealiseerd.

Het museum merkt dat internet in toenemende mate van belang is voor de verdere groei. De nieuwe website gaat hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Niet alleen als informatiebron voor bezoekers en bij het museum betrokkenen; ook voor de musea en andere instellingen waar het museum mee samenwerkt. In de tussentijd is ook het emailverkeer aangepast aan de hedendaagse eisen. Zo zijn er voor een aantal specifieke functies en museumonderdelen eigen e-mailadressen aangemaakt. Daarnaast is inmiddels Wifi in het hele museum beschikbaar, waar ook de bezoekers en andere gasten gratis gebruik van kunnen maken.
De nu in gebruik genomen website zal de komende tijd verder worden uitgebreid met nog meer informatie. Onder meer met een afgeschermd gedeelte, waar informatie voor de medewerkers van het museum op komt te staan.

De ingebruikname van de site vond plaats tijdens een high wine waar het bestuur alle vrijwilligers in het zonnetje zette. Dit gebeurde in de week dat er een zeer succesvolle zomerexpositie was afgesloten. Bijna 4.500 bezoekers hebben de afgelopen tweeënhalve maand de expositie Donald Duck bezocht. Vanaf 21 september aanstaande is er een nieuwe expositie, getiteld Denkend aan Holland, die aansluit bij de actualiteit van agrarische Nederland.