SCHATTEN UIT HET DEPOT – van aardewerk tot zilver

Museum De Koperen Knop gaat in 2021 na de lockdown van start met een – eerst digitale en aansluitend fysieke – expositie van objecten uit de eigen collectie. Aanleiding hiertoe is de renovatie van het museumdepot en het verkrijgen van enkele grote en heel bijzondere aanwinsten. Tegelijkertijd is er een grote hoeveelheid overtollig materiaal te koop dat niet thuis hoort in het op de Alblasserwaard gerichte museumdepot.

DE MUSEALE TAKEN
Musea hebben twee belangrijke taken. De eerste is het verzamelen van een collectie voorwerpen. Pas op de tweede plaats komt het exposeren van voorwerpen. Dergelijke exposities waren van oorsprong bedoeld om uit de eigen collectie objecten aan het publiek te kunnen tonen. Op basis van de publieke belangstelling werden er steeds meer voorwerpen en verzamelingen van derden geëxposeerd. Dat was ook het geval in Museum De Koperen Knop, die nu weer even terugkeert naar haar primaire taak.

MEER DAN DERTIG JAAR VERZAMELEN
Reeds toen De Koperen Knop in 1989 museum werd, was er al een verzamelde collectie. Die werd destijds samen met het pand door de Stichting Eigenaren aangekocht en later ondergebracht bij de Stichting Vrienden. Vanaf dat moment is het museum actief verder gaan verzamelen. In een speciaal hiervoor geschreven nota staat wat het collectiebeleid voor het museum precies inhoudt en met dit beleid is altijd zoveel mogelijk rekening gehouden.

ONTSPULLEN
Ondanks het zich houden aan het collectieplan kon niet worden voorkomen dat er veel ‘bijvangsten’ waren. Vaak kreeg het museum meerdere materialen in één schenking en moest alles worden aanvaard. Het museumdepot raakte daardoor de laatste tijd overvol. Daarom is het intussen grondig doorgenomen, gescreand en gecleand en alles wat er echt niet in thuis hoort wordt afgestoten. Dat gebeurt op een verantwoorde manier, door het eerst aan te bieden aan andere musea of verzamelaars van cultureel erfgoed en als dit niet lukt wordt het verkocht aan andere belangstellenden. Bijzondere stukken worden aangeboden op de hiervoor geschikte landelijke websites op.

EERSTE EXPOSITIE
Zodra het museum weer publiek mag ontvangen wordt in De Koperen Knop gestart met een expositie van de mooiste materialen uit eigen depot. Deze worden op een museale wijze in een expositie opgenomen en voorzien van de erover bekend zijnde informatie. Soms zijn dat heel bijzondere verhalen.

Tegelijkertijd zijn er enkele grote verkooptafels ingericht met af te stoten materialen. In de hoop dat ze een andere en goede bestemming krijgen.

ONDUIDELIJK
De expositie Schatten uit het Depot gaat van start zodra de versoepelingen van de Covid-19 maatregelen het mogelijk maken weer bezoek te ontvangen in de musea. De expositie loopt dan door tot en met 19 juni 2021, waarna een aangepast expositieprogramma 2021 volgt.

Als u meer te weten wilt komen over Museum De Koperen Knop kijkt u op de website van het museum: www.koperenknop.nl. Let op de media als u wilt weten wanneer er weer museumbezoek is toegestaan. Voor dringende zaken: mail koperenknop@koperenknop.nl of bel 0184-611366.