Op tweede kerstdag is Museum
De Koperen Knop open van
13.00-17.00 uur.
U bent van hart welkom!