De vaste collectie en de depotcollectie hebben betrekking op de historie van de Alblasserwaard. Met elkaar vertellen de vele honderden sier- en gebruiksvoorwerpen de geschiedenis van de streek. Basis hiervoor is het collectiebeleid van het museum.

De collectie vormt een unieke verzameling met onder meer een tegelcollectie en veel in de Alblasserwaard gebruikte objecten. In de loop van de jaren zijn er door schenkingen en aankoop belangrijke aanvullingen gerealiseerd.

p1020087

De mooie kamer

De Koperen Knop is kort na de 80-jarige oorlog gebouwd en heeft qua bouwstijl veel elementen uit de Gouden Eeuw. Centraal in de deftige 17e eeuwse boerderijeeuw is de mooie kamer. Deze grote kamer was bedoeld om rijkdom te tonen. De kamer werd alleen gebruikt bij speciale gelegenheden, zoals een bruiloft of een begrafenis. Daarom is hier ook de staatsiedeur te vinden. Deze ging alleen open bij rouw en trouw. In deze kamer staat meubilair als een Hollands kabinet, gevuld met linnengoed, waaronder de doodshemden zoals vroeger bij de rijkere boeren gebruikelijk was. Naast meubels en gebruiksvoorwerpen zijn er ook veel siervoorwerpen te zien. In een van de bedsteden is een kleine expositie ingericht met historisch textiel.

Opkamer en rentenierskamer

Deze kleine slaapkamer is gebouwd boven de gewelfde kelder en voorzien van een prachtige schildering. Ook hier is de bedstee ingericht als weleer en in de kast daarnaast hangt prachtige kinderkleding.

De rentenierskamer ((aan de andere kant van de mooie kamer) was vroeger een afzonderlijke woning, die vrij kort na de bouw van De Koperen Knop is gemaakt. Nu is deze ruimte ingericht als herenkamer.

Overige vertrekken

Er is ook een bibliotheek met boeken over onder meer de streek, de natuur, het landschap en kunst. Er is een leestafel met tijdschriften.

In het rijgebint  zijn veel gebruiksvoorwerpen en een tegelcollectie. Op De Etage draaien permanent diverse klankbeelden. Ook is hier het Betuwepaviljoen met een wassen beeld van Trijntje.

De oude keuken toont hoe het gezin woonde en in de kelder hoe men vroeger het eten bewaarde.

In het museumcafé, op het terras ernaast en in de zomer in de theetuin kunt u consumpties gebruiken.

Trijntje

Op De Etage is het Betuweroutepaviljoen. Hier is een replica van de belangrijkste vondst op het tracé van de Betuweroute is te zien: Trijntje, een 7500 jaar terug dicht bij het museum begraven vrouw.

Deze oudst bekende begraving en bewoning van west Nederland is in 1997 ontdekt tijdens archeologische opgravingen op het tracé van de nieuwe spoorlijn tussen Rotterdam en Duitsland. Er is een wandelroute van het museum naar de vindplaats.

Het oudste opgegraven menselijk skelet betreft een vrouw van 40 tot 60 jaar. Ze was moeder van meerdere kinderen. Haar skelet verkeert in goede staat, waaruit blijkt dat ze tijdens haar leven in goede gezondheid leefde. Haar tanden waren sterk afgesleten door het eten van ruw voedsel of door het met de tanden bewerken van dierenhuiden, wat in die tijd veel voorkwam.

Ze werd bijna 7500 jaar geleden begraven op een donk, een rivierduin, in wat nu de polder Giessendam is. Ze leefde in de Midden Steentijd. Ze is gereconstrueerd en neergelegd in dezelfde positie als tijdens haar begraving. De naam Trijntje verwijst naar het feit dat ze werd gevonden bij de aanleg van de spoorlijn van de door treinen bereden Betuweroute.

Het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden heeft Trijntje in bruikleen gegeven aan Museum De Koperen Knop.

In Museum De Koperen Knop is veel te zien en te beleven. Naast de vaste collectie in het voorhuis,  De Etage  en de bijgebouwen, zijn er  wisselexposities in de voormalige stal. De Koperen Knop is een mooi uitgangspunt om te genieten van alles wat de fraaie landelijke Alblasserwaard te bieden heeft.