De in het voorhuis getoonde vaste collectie, maar ook de voorwerpen in de verschillende depots hebben allemaal een band met de historie van de Alblasserwaard. Met elkaar vertellen de vele honderden sier- en gebruiksvoorwerpen de geschiedenis van de streek. Het al dan niet bewaren van voorwerpen wordt bepaald in het collectiebeleid van het museum, dat onderdeel uitmaakt van de museumregistratie.

Een belangrijk deel van de collectie is destijds samen met de aankoop van het gebouw verworven. Een unieke verzameling hierin vormt de tegelcollectie. Daarnaast zijn er ook verschillende bruiklenen van derden, die de collectie aanvullen. In de loop van de jaren zijn er door schenkingen en aankoop belangrijke aanvullingen gerealiseerd.

Boven de wagenschuur bevindt zich een depot van voorwerpen van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam. Dit wordt op termijn geïntegreerd met de totale museumcollectie.

depot

De mooie kamer

De boerderij waarin het museum is gevestigd is kort na de 80-jarige oorlog gebouwd en heeft veel elementen uit de Gouden Eeuw. Centraal in het voorhuis van de deftige boerderij uit de 17e eeuw ligt de mooie kamer. Een grote kamer waar vroeger niet werd gewoond, maar bedoeld was om rijkdom te tonen. De kamer werd alleen gebruikt bij speciale gelegenheden, zoals een bruiloft of een begrafenis. Daarom is hier ook de staatsiedeur te vinden. Deze ging alleen open bij rouw en trouw. In deze kamer staat meubilair dat vooral is bedoeld om deftigheid uit te stralen. Een goed voorbeeld is het Hollands kabinet, gevuld met linnengoed, zoals vroeger bij de rijkere boeren gebruikelijk was. Naast meubels en gebruiksvoorwerpen zijn er ook veel siervoorwerpen en de doodshemden voor alle gezinsleden te zien. In een hoek van de mooie kamer is een kleine expositie ingericht met historisch textiel.

Opkamer en rentenierskamer

Vanuit de mooie kamer is de opkamer bereikbaar. Deze kleine slaapkamer is gebouwd bovenop de gewelfde kelder en voorzien van een prachtige schildering. Ook hier is de bedstee ingericht als weleer en in de kast daarnaast hangt prachtige kinderkleding met toebehoren.

De rentenierskamer ligt aan de andere kant van de mooie kamer. Dit was vroeger een afzonderlijke rentenierswoning, die vrij kort na de bouw van De Koperen Knop zal zijn gemaakt. Thans is deze ruimte ingericht als herenkamer.

Overige vertrekken

Naast de rentenierskamer is een bibliotheek met boeken over de streek, de natuur, het landschap en kunst. Ook is hier een leestafel met tijdschriften op het gebied van kunst en historie.

Vanuit het rijgebint, waar naast veel gebruiksvoorwerpen een schitterende tegelcollectie is, kunt u naar de museumzolder waar permanent diversen klankbeelden draaien. Ook is hier het Betuwepaviljoen met een replica van Trijntje.

De vroegere keuken toont hoe het gezin woonde en in de daarachter gelegen kelder hoe men toen het eten bewaarde. Op de museumzolder is een permanente expositie ingericht over de opgravingen bij de aanleg van de Betuwespoorlijn.

Als u terug komt van een bezoek aan het voorhuis of de expositie kan de koffiekamer worden bezocht. Bij mooi weer kunt u uw consumptie gebruiken op een van de terrassen.

Van alle ruimten in het authentieke gedeelte zijn zaalbladen beschikbaar. Ook is er een boek over de voormalige boerderij te koop in de winkel van het museum.

Trijntje

Op de Etage is het Betuweroutepaviljoen. Hier is een replica vande belangrijkste vondst op het trace van de Betuweroute is te zien: … Trijntje, een 7500 jaar terug dicht bij het museum begraven vrouw.

De oudst bekende begraving en bewoning van het westen van Nederland is in 1997 ontdekt tijdens archeologische opgravingen op het tracé van de nieuwe spoorlijn tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Er is een wandelroute van het museum naar de vindplaats.

Het oudste opgegraven menselijk skelet betreft een vrouw van 40 tot 60 jaar. Ze was moeder van meerdere kinderen, zo bleek uit onderzoek. Haar skelet verkeerde in goede staat, waaruit blijkt dat ze tijdens haar leven in goede gezondheid leefde. Haar tanden waren sterk afgesleten door het eten van ruw voedsel of door het met de tanden bewerken van dierenhuiden, wat in die tijd veel voorkwam.

Ze werd bijna 7500 jaar geleden begraven op een donk, een rivierduin, in wat nu de polder Giessendam is. Ze leefde in de Midden Steentijd. Ze is gereconstrueerd en neergelegd in dezelfde positie als tijdens haar begraving. De naam Trijntje verwijst naar het feit dat ze werd gevonden bij de aanleg van de spoorlijn van de door treinen te berijden Betuweroute

In Museum De Koperen Knop is van alles te beleven. Naast de vaste collectie in het voorhuis,  De Etage  en de bijgebouwen, zijn er  wisselexposities in de voormalige stal. De Koperen Knop is een mooi uitgangspunt om te genieten van alles wat de fraaie landelijke Alblasserwaard te bieden heeft.