Museum De Koperen Knop heeft plaats voor nieuwe vrijwilligers. Wellicht is het iets voor u om deel uit te gaan maken van de 140 mannen en vrouwen, die in een groot aantal verschillende functies in of buiten het museum werkzaam zijn? Het werk gebeurt in deeltijd en op basis van voorafgaande afspraken. Uitgangspunt is wel dat vrijwilligheid niet gelijk staat aan vrijblijvendheid.

VRIJWILLIGERS
De Koperen Knop is een dynamische organisatie, die met de veranderingen in de samenleving meegroeit. Ook op personeelsgebied is dit merkbaar. Het museum kent een (soepel gehanteerde) maximum leeftijd. Werken in De Koperen Knop betekent dat u veel contacten heeft met het publiek en met uw collega’s. Dienstverlening en de kwaliteit daarvan spelen een grote rol. Daardoor heeft De Koperen Knop een vooraanstaande plaats verkregen in museaal Nederland.

FUNCTIES
Er zijn vacatures van uiteenlopende aard. Zonder compleet te zijn, wordt hier genoemd:
Begeleiding Kinderfeestjes: Het voorbereiden en begeleiden van kinderen, die in het museum hun verjaardag of een ander feestje komen vieren
Museumcafé, Theetuin & Catering: Buffetwerkzaamheden en het bedienen in het museumcafé en de theetuin. Naast het zijn van gastvrouw of gastheer bent u ook verantwoordelijk voor de dagelijkse voorraad. Daarnaast kunt u worden gevraagd om te assisteren bij groepsbezoeken en arrangementen.
Medewerker Collectiebeheer: Alle museale voorwerpen van het museum worden in kaart gebracht. De registratiecommissie zoekt een coördinator en commissieleden,  die met elkaar de museale collectie en de voorwerpen verder in beeld brengt.
Onderhoudswerkzaamheden: Het verrichten van onderhoudswerk aan de gebouwen, zoals reparaties en schilderwerk en het onderhouden van erf en tuin.
Suppoosten: de bemensing van het museum tijdens de openingsuren en bij groepsbezoeken daarbuiten, zoals baliedienst, buffetdienst en algemeen toezicht; in de gebouwen als buiten, waaronder soms verkeerstoezicht.
Rondleider: het geven van rondleidingen aan groepen.
Lid van de expositiecommissie: voor het bedenken, voorbereidingen, inrichten en actueel houden van de exposities.
Administratieve ondersteuning: zoals het bijstaan van de directeur, het assisteren van de expositiecommissie, op orde houden van de museumteksten, archiefwerkzaamheden, digitalisering van documenten en dergelijke. Ook hierbij zijn externe contacten.
Publiciteit & Communicatie: Voor het assisteren bij de samenstelling van persberichten, informatie verstrekken voor de website en de vaste bebording in het museum of bij de exposities is assistentie gewenst.

Daarnaast kent het museum nog een groot aantal andere werkzaamheden en functies. Wellicht heeft u zelf een idee of wilt u uw interesses komen bespreken.

PERSONEELSBELEID
Museum De Koperen Knop voert een modern beleid ten aanzien van de vrijwilligers. Vooraf worden individuele afspraken gemaakt over de functie en het functioneren en zijn er vervolggesprekken. Een soort functioneringsgesprekken, waarbij altijd sprake is van een tweerichtingsverkeer. Inbreng van de vrijwilligers en het tonen van zelfstandigheid wordt op prijs gesteld, binnen de bestaande beleidslijnen, regels en afspraken.

INTERESSE?
Als u bent geïnteresseerd in een aantrekkelijke functie in een prettige omgeving en een mooie ambiance, dan nodigt het museum u uit om contact op te nemen met de museumdirecteur Alida Ambachtsheer, telefoon: 06-14148618. In eerste instantie voor een kennismakingsgesprek, waarbij u uw belangstelling kunt aangeven en waarbij wellicht verdere afspraken kunnen worden gemaakt.

INFORMATIE
Voor meer informatie over het museum kijkt u op www.koperenknop.nl. Het adres van Museum De Koperen Knop is Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam. De reguliere openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor groepsbezoeken en het gebruik van het museum als vergaderlocatie of cursusruimte is er een nieuwe arrangementenfolder 2020, die u ook op de website kunt vinden.