Museum De Koperen Knop is een culturele ANBI, een culturele, algemeen nut beogende instelling. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl/anbi.

STICHTING EIGENAREN

Kommer Damen 1988 – heden
Ad van Herk 2003 – heden
Andries de Kok 1988 – heden
Gerrit van Noordenne 1988 – heden
Janny van der Padt 2005 – heden
Jan van Vliet 1988 – heden

BESTUUR
* Ad van Herk
* Piet van Houwelingen
* Dick de Jong

ANBI gegevens

Publicatieformulier ANBI 2021

Stichting Museum De Koperen Knop
RSIN nummer:  7788046
http://ww.koperenknop.nl

Begindatum: 01-01-2008
Cultuur begindatum: 01-01-2012

Binnendams 6
3373 AD Hardinxveld-Giessendam
Zie www.koperenknop.nl/comtact

Financieel bekijken

Bijdragen aan Museum De Koperen Knop geeft een tevreden gevoel. U biedt het museum er ook veel mogelijkheden mee. Bovendien kan uw bijdrage een aardige fiscale aftrekpost opleveren.

Het museum is een ANBI. Bijdragen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn vrij van erf- of schenkbelasting. De Geefwet verruimt tevens de mogelijkheden van giftenaftrek voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.
De aftrekpost mag verhoogd worden met 25% van de gift (maximaal €1.250,–). Meer hierover vindt u op de website www.daargeefjeom.nl.

Het museum heeft met de fiscus de afspraak gemaakt dat uw bijdrage niet onder de btw-regeling valt.

Doelstelling conform artikel 2 van de Statuten

De stichting heeft ten doel:

  1. Het exploiteren van en exposeren in De Koperen Knop, Binnendams 6 te Hardinxveld-Giessendam en andere historische gebouwen, inventarissen en andere voorwerpen.
  2. Het ondersteunen, stimuleren en activeren van de doelstelling van de stichting Stichting Eigenaren van de Koperen Knop.
  3. Het opzetten van het jaarprogramma voor activiteiten en het uitvoeren van het werkplan van de stichting of zelfstandige onderdelen daarvan.
  4. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beloningsbeleid Museum De Koperen Knop

Het bestuur van de Stichting Museum De Koperen Knop verricht haar werkzaamheden zonder enige bezoldiging. De werkzaamheden in het museum gebeuren door vrijwilligers, die hiervoor geen financiële vergoeding ontvangen. Alleen de directeur ontvangt een deeltijdsalaris.

Documenten