Organisatie De Koperen Knop

Museum De Koperen Knop is tot stand gekomen op particulier initiatief. Het wordt grotendeels in stand gehouden door het regionale bedrijfsleven. De gebouwen en terreinen zijn eigendom van de Stichting Eigenaren van De Koperen Knop, die het geheel in handen heeft gegeven aan de Stichting Vrienden van De Koperen Knop, die het museum exploiteert. Circa 130 vrijwilligers verrichten de dagelijkse werkzaamheden; zij worden aangestuurd door een directeur.

De Stichting Eigenaren van De Koperen Knop bestaat uit:
De heer K. Damen
De heer A. van Herk
De heer G. van Noordenne
Mevrouw J. van der Padt-van den Berg
De heer J. Timmer
De heer J. van Vliet
De heer M.B. Vogel

De Stichting Vrienden van De Koperen Knop bestaat uit:
De heer T. Boerman
De heer D. van Es
De heer D.J. de Jong
De heer R. de Koning
Mevrouw J.M. van de Visch
De heer A.A. aan de Wiel
De heer R.M. de Rover

In het voorhuis woonde destijds een herenboer, die veel bestuursfuncties in deAlblasserwaard vervulde. Het dagelijks werk liet hij over aan de meiden en de knechten. De bijgebouwen bestaan uit een hoepelmakerij, een smederij, een wagenschuur, een theehuisje en een stookhuisje. Hier vinden regelmatig werkzaamheden plaats. In de tuin is het heerlijk toeven en rond het museum kunnen verschillende wandelingen worden gemaakt. Dit alles wordt gerund en onderhouden door een enthousiaste groep vrijwilligers.

MISSIE van MUSEUM DE KOPEREN KNOP

Instandhouding van Alblasserwaards cultureel erfgoed. Door middel van het behouden en beheren van een op de rijksmonumentenlijst geregistreerde voormalige boerderij, die is ingericht als museum. Het beheren van daarbij behorende bijgebouwen, erf en tuin. Het verzamelen van uiteenlopende collecties op de Alblasserwaard gerichte voorwerpen en objecten. Zo vinden er exposities plaats van bruikleencollecties van elders om de bewoners van de Alblasserwaard daarmede te laten kennismaken.

Ook worden in de Alblasserwaard voorkomende cultuurgoederen geëxposeerd voor de recreanten en toeristen die de streek bezoeken. Het bieden van vergader- en ontmoetingsruimte aan groepen en bedrijven en het uitbaten van een museumcafé en een theetuin.

GEREGISTREERD MUSEUM

Museum De Koperen Knop is een geregistreerd museum. Dat wil zeggen dat het museum na toetsing door de hiertoe ingestelde commissie is toegelaten tot de lijst van erkende musea van de Stichting Museum Register Nederland. Het doel van de museumregistratie is het waarborgen van de kwaliteit van het museum en het nemen van maatregelen om deze voor zover mogelijk nog verder te verbeteren.

De Koperen Knop is ook lid van de Nederlandse Museumvereniging en onderschrijft daarmee alle stukken van deze vereniging, evenals de internationale definitie van een museum.

Daarnaast werkt het museum momenteel aan een eigen normering, om de kwaliteit op onderdelen verder uit te breiden, zoals op het gebied van de klimaatbeheersing en de lux-opbrengstenvan de verlichting.

VRIJWILLIGERSORGANISATIE

De vrijwilligersorganisatie van De Koperen Knop bestaat uit zo’n 130 personen, die in deeltijddiensten hun werkzaamheden verrichten. De eindverantwoordelijkheid berust bij het bestuur van de Stichting Vrienden, die voor de praktische uitvoering hiervan een directeur wordt vertegenwoordigd. Deze directeur is Alida Ambachtsheer.

Het museum kent een groot aantal gespecialiseerde functies, waarbij per onderdeel een coördinator is als contactpersoon tussen directeur en organisatiegroep.