Groep 2 t/m 8 | Een eerste kennismaking met het museum

In het kader van historische en culturele educatie biedt Museum De Koperen Knop diverse mogelijkheden.
Elk jaar is er een vast programma, maar in overleg kan hiervan ook worden afgeweken.

Voor elke groep is er een speciaal programma:

Grootmoederstijd/19e eeuw op de boerderij
Groep 2 t/m 6
Groep 2 t/m 4 met kleine doe-activiteiten. Zo mogelijk voor alle groepen een demonstratie van de smid of de hoepelmaker.
Groep 2 en 3 mogen zich verkleden als boertje/boerinnetje.
Groep 5 en 6 een uitgebreide rondleiding.

Trijntje, uniek in de geschiedenis. Prehistorie in de Alblasserwaard
Groep 6 t/m 8 en de brugklas VO
Een prachtige PowerPoint presentatie inclusief een film en een tafel met echte oude voorwerpen om te kijken en te voelen.
En natuurlijk de reconstructie van Trijntje bekijken!

Kleuterkunst
Een speciale Kunstles voor groep 2 en 3. Een creatieve les met de nadruk op schilderkunst.
Naast de PowerPoint presentatie en het maken van een kunstwerk, krijgen de kinderen ook een korte rondleiding in het museum en een kunst-speurtocht.

Op aanvraag
Soms is een speciale les mogelijk (of een deel van een les) naar aanleiding van de expositie van dat moment.

Lestijden
Van 09.30 tot ongeveer 11.15/11.30 uur.
Graag ruim van tevoren reserveren. In de maand juni zijn er zeer beperkte mogelijkheden.

Prijs per les:
€ 50,00 voor de les plus € 1,– per leerling

Met alle groepen is het mogelijk een museumles te volgen met een rondleiding. Op het museumerf staan een oude smederij en een hoepelmakerij. Zo mogelijk geven de smid of de hoepelmaker een demonstratie.

Elke twee à drie maanden is er een andere tentoonstelling. Sommige daarvan zijn ook zeer interessant voor kinderen. De komende exposities kunt u vinden op onze website.

Aanvraag voor een les

De lessen worden ’s morgens ingepland.
Een les duurt ongeveer 60-90 minuten.

Een aanvraag voor een les kunt u, eventueel met een gewenste datum en tijd, mailen naar koperenknop@koperenknop.nl of bel tijdens kantooruren naar 0184-611366.
Let op: U moet enkele weken van te voren een afspraak maken.

Een educatiemedewerker neemt dan contact met u op over de specifieke invulling van de les. Let er op dat in de maand juni de lesmogelijkheden beperkt zijn.

Kosten

De kosten zijn € 1,– per leerling plus € 50,–; begeleiders zijn gratis.

Een demonstratie van de smid of hoepelmaker kost € 10,- extra en moet tijdig worden besproken.