Voor elke groep is er een speciaal programma:

Boerderijen in de Alblasserwaard
Een les over de streek met de boerderijen toen en nu. Speciale aandacht voor het ontstaan van de Waard.
Vanaf groep 5
Lessen op donderdag en vrijdag

 

Wat is een museum?
Tijdens deze les wordt aandacht geschonken aan diverse soorten musea met de nadruk op Museum De Koperen Knop.
Wat wordt bewaard, hoe en waarom?
Hierbij hoort een kijkje in het depot en zo mogelijk een bezoek aan de smid en/of de hoepelmaker.
Groep 4 en 5
Lessen op donderdag en vrijdag

 

Grootmoederstijd/19e eeuw op de boerderij
Groep 2 t/m 6
Groep 2 t/m 4 met kleine doe-activiteiten.
Groep 2 en 3 mogen zich verkleden als boertje/boerinnetje.
Groep 5 en 6 een uitgebreide rondleiding. Zo mogelijk voor alle groepen een demonstratie van de smid of de hoepelmaker.
Lessen op dinsdag en woensdag.

 

Trijntje, uniek in de geschiedenis. Prehistorie in de Alblasserwaard
Groep 6 t/m 8 en de brugklas VO
Een prachtige PowerPoint presentatie inclusief een film en een tafel met echte oude voorwerpen om te kijken en te voelen.
En natuurlijk de reconstructie van Trijntje bekijken!


Kleuterkunst
Een speciale Kunstles voor groep 2 en 3. Een creatieve les met de nadruk op schilderkunst.
Naast de PowerPoint presentatieen het maken van een kunstwerk, krijgen de kinderen ook een korte rondleiding in het museum en een kunst-speurtocht.
Lessen op dinsdag en woensdag.

Met alle groepen is het mogelijk een museumles te volgen met een rondleiding. Op het museumerf staan een oude smederij en een hoepelmakerij. Zo mogelijk geven de smid of de hoepelmaker een demonstratie.

Elke twee à drie maanden is er een andere tentoonstelling. Sommige daarvan zijn ook zeer interessant voor kinderen. De komende exposities kunt u vinden op onze website.

Speciaal voor schoolgroepen is er een les over de prehistorie
Een gedeelte uit het document ‘Speuren naar Sporen in de Waard’

Aanvraag voor een les

De lessen worden ’s morgens ingepland.

Op aanvraag
Soms is een speciale les mogelijk (of een deel van een les) naar aanleiding van de expositie van dat moment.

Lestijden
Van 09.30 tot ongeveer 11.15/11.30 uur.
De lessen vinden plaats van september t/m mei. Niet in de schoolvakanties.

Reserveren
Aangezien er veel belangstelling is vragen we u ruim van tevoren te reserveren.  Liefst twee á drie weken van te voren met een voorkeur voor dag en keuzedata.
Een aanvraag voor een les kunt u met de gewenste dag/datum en een reservedatum mailen naar koperenknop@koperenknop.nl of bel tijdens kantooruren 0184 611 366
Extra Zo mogelijk is een andere dag bespreekbaar.

Een educatiemedewerker neemt dan contact met u op over de specifieke invulling van de les.

Kosten

De kosten zijn € 1,– per leerling plus € 50,–; begeleiders zijn gratis.

De kleuterkunstlessen kosten € 1,– per leerling plus € 60,– voor gebruik van materialen om zelf een kunstwerk te maken; begeleiders zijn gratis.

Wil men een demonstratie van de smid of van de hoepelmaker dan kost het € 10,- extra. Dit moet tijdig besproken worden.