In het kader van historische en culturele educatie biedt Museum De Koperen Knopdiverse mogelijkheden.
Elk jaar is er een vast programma, maar in overleg kan hiervan ook worden afgeweken.

Zo is er voor elke groep een speciaal programma opgesteld;

Groep 1 t/m 8 | Een eerste kennismaking met het museum

Groep 5 & 6 | Wie wat bewaart, heeft wat

Groep 6 | Trijntje, uniek in geschiedenis

Groep 6 & 7 | Drie waarden… met je voeten in de aarde

Brugklas voortgezet onderwijs | Trijntje, uniek in geschiedenis

Ook is er de mogelijkheid om een aanvraag voor een les te doen waar wij op in kunnen spelen.

Groep 1 t/m 8 | Een eerste kennismaking met het museum

Met alle groepen is het mogelijk een museumles te volgen met een rondleiding. Op het museumerf staan een oude smederij en een hoepelmakerij. Zo mogelijk geven de smid en de hoepelmaker een demonstratie.

Elke twee à drie maanden is er een andere tentoonstelling. Sommige daarvan zijn ook zeer interessant voor kinderen. De komende exposities kunt u vinden op onze website.

Werkt uw groep over een bepaald thema, dan passen wij onze les daarop aan. Bijvoorbeeld: Vroeger en Nu, Wonen en leven in Grootmoeders tijd, Oude Ambachten, etc.

Groep 5 & 6 | Wie wat bewaart, heeft wat

Tijdens deze les gaat het over het verzamelen, bewaren en registreren van oude voorwerpen. De kinderen gaan hier zelf mee aan de slag. 

Natuurlijk hoort hier een kinderrondleiding door het museum en zelfs een kijkje op de depotzolder bij. 

Ter voorbereiding van deze les sturen wij u een inleidende les, die u voorafgaand aan het museumbezoek in de klas kunt gebruiken.

Groep 6 & 7 | Drie waarden… met je voeten in de aarde

Ook is er een les mogelijk over grondsoorten en leefwijze in Drie Waarden. Met name De Hoekse Waard, De Krimpenerwaard en de Alblasserwaard.

De drie musea uit deze regio’s hebben over dit onderwerp gezamenlijk een les ontwikkeld voor groep 6 en 7 van de basisschool. Natuurlijk heeft ieder museum zijn eigen specialiteit.

Wij laten met  een korte PowerPointpresentatie zien wat de specifieke kenmerken van een Waard zijn.  In kleine groepjes gaan de leerlingen vervolgens met een opdrachtenboekje door het museum.

De leerkracht ontvangt vooraf ideeën voor een of meer introductielessen in de klas.

Groep 6 t/m brugklas voortgezet onderwijs | Trijntje, uniek in geschiedenis

In deze les wijzen we u en de kinderen op de bijzondere archeologische vondst die in 1997 bij de aanleg van de Betuwelijn werd gedaan. 

Op onze zolder is een reconstructie van Trijntje te zien, een vrouw die hier 7500 jaar geleden begraven is. 

Tijdens de museumles met PowerPoint besteden wij aandacht aan de leefwijze van de prehistorische bewoners van de Alblasserwaard. 

Deze les is speciaal voor de brugklassen van het Voortgezet Onderwijs en sluit aan bij de geschiedenismethode. Voor groep  6 of 7 bieden wij deze les aan in aangepast vorm.

Om de museumles voor te bereiden, kunt u een map met informatie en werkbladen in bruikleen aanvragen.

Aanvraag voor een les

De lessen worden ’s morgens ingepland.
Een les duurt ongeveer 60-90 minuten.

Een aanvraag voor een les kunt u, evt. met beoogde datum en tijd, mailen via ons contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 0184-611366.Gelieve enkele weken van te voren een afspraak te maken.

Een educatiemedewerker neemt dan contact met u op over de specifieke invulling van de les. Let er op dat in de maand juni de lesmogelijkheden beperkt zijn.

Kosten

De kosten zijn € 1,– per leerling plus € 20,- per rondleider voor elke 15 leerlingen; begeleiders zijn gratis.

Een demonstratie van de smid en/of hoepelmaker kost € 5,- extra en moet tijdig worden besproken.