VACATURES

Functieomschrijving vacatures

SUPPOOSTEN

Dit zijn vrijwilligers die bij toerbeurt het museum tijdens de openingsuren draaiende houden. Het gaat hier telkens om drie vaste diensten:

  • De baliemedewerker ontvangt de bezoekers, bedient de kassa, de pinautomaat, de telefoon en de Daarnaast informeert deze de bezoekers over wat er te zien is en houdt door middel van een camerabewakingssysteem alle ruimten van het museum in de gaten.
  • De medewerker algemeen toezicht loopt door alle museumruimten en ziet toe dat alles goed gaat, is vraagbaak voor het bezoek en bedient de museumwinkel.
  • De buffetmedewerker in het museumcafé zorgt voor het uitserveren van consumpties aan de bezoekers en ook aan iedereen die in het museum werkzaam is.

ONDERHOUDSMEDEWERKER
Elke woensdagmiddag en daarnaast ook met regelmaat op andere tijden, zijn er vrijwilligers actief voor het onderhoud van de gebouwen, de museumtuin en het erf. Zij worden ook gevraagd om te assisteren bij het inrichten van exposities of andere activiteiten en werkzaamheden. Daarbij moet worden gedacht aan schilderwerk, timmeren, materialen in elkaar zetten en dergelijke.

MEDEWERKERS THEETUIN EN CATERING
De theetuin is open van woensdag- tot en met zaterdagmiddag. Hiervoor zijn momenteel enkele extra mensen nodig. Zij kunnen ook worden ingezet om bij groepsontvangsten als gastheer of gastvrouw mee te werken. Dat bestaat uit het serveren en het schenken van koffie en thee en dergelijke. Zij kunnen ook gevraagd worden om te assisteren bij openingen en eenvoudige andere cateringzaken.

DEMONSTRATIE SMEDEN EN HOEPELMAKEN
Ook is er plaats voor een of twee smeden, evenals enkele mensen die zich willen gaan bezighouden met de hoepelmakerij. Beide zullen worden gevraagd op regelmatige tijden demonstraties te geven, tijdens de openingstijden en ook als er scholen op bezoek komen. Ook de griend achter het museum is onderdeel van de hoepelmakerij en vraagt om regelmatig onderhoud.

LEDEN EXPOSITIECOMMISSIE
Het hele jaar door zijn er wisselende exposities, telkens onderbroken door een week van af- en opbouw. De hele voorbereiding en uitvoering hiervan komt voor rekening van de expositiecommissie, waaruit per expositie telkens een aantal leden actief zijn. Die voorbereiding begint vaak al anderhalf jaar van te voren met het inbrengen van een idee. In de commissie is plaats voor enkele enthousiaste en creatieve mensen, die gewend zijn om aan te pakken.

STAGEPLAATSEN
Ingaande oktober 2021 is er ook weer gelegenheid en ruimte voor stagiaires. De taken en functies voor deze groep is van zeer uiteenlopende aard.

ONDERSTEUNENDE FUNCTIES
In het museum is een groot aantal verschillende functies, die verdere ondersteuning moeten krijgen. Te denken valt aan een fotograaf, rondleiders, educatiemedewerkers, leden van een vrijwilligerscommissie, automatisering en ict, invoeren van de collectie in het registratiesysteem en meer, zoals het assisteren bij workshops, kinderfeestjes, lezingen e.d.

TENSLOTTE
Het museum streeft er naar dat er voor elke functie meer dan een persoon verantwoordelijk is.

Lijkt een van de geboden functies iets voor u, of weet u in uw omgeving iemand die op zoek is naar  invulling van zijn of haar tijd, neem eens contact op met het museum: koperenknop@koperenknop.nl of bel met directeur Alida Ambachtsheer voor een vrijblijvende afspraak: 06-14148618.