Algemeen nieuws

De Koperen Knop zoekt vrijwilligers

Hoewel de zomer van 2018 nog gaande is, start Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam binnenkort met de verdergaande voorbereidingen voor 2019. Omdat er behoefte blijkt te zijn aan meer vrijwilligers, die het bestaande team komen ondersteunen, is dit een oproep voor medewerkers ter vervulling van vacatures op verschillende werkgebieden:

De Koperen Knop is er ook voor de jeugd

Museum De Koperen Knop is aan het vernieuwen en verjongen. Niet alleen qua organisatie, maar Zowil het museum nog meer de jeugd – zowel kinderen als de wat oudere jongeren – bij de activiteiten gaan betrekken. Dat is een vereiste in moderne tijd van veranderende en groeiende ontwikkelingen.