Muziekuitvoering door kinderen

Een optreden van kinderen, die kerstmuziek musiceren. Met kerstlekkers in het museumcafé.