NATIONAAL KAMPIOENSCHAP PAPPELELLEN  

– van noordenne glas open- 

Zaterdag 7 september 2019. 11:00 – 15:00

Voor 14 jaar en ouder en voor de kids tot 14 jaar. Pappelellen is een populair straatspel uit de jaren zestig van de 20e eeuw. Het komt uit Indonesië (Java). Mogelijk is het meegekomen met de gerepatrieerden in die tijd. 

Aanmelden Pappelellen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Hoofdsponsor: Van Noordenne Glas
Subsponsor:
– Damen Shipyards Hardinxveld
– W.C. van Dijk
– Kringloop De Cirkel Hardinxveld-Giessendam
– Van Noordenne Accountants
– Van Noordenne Wapeningsstaal
– Rabobank Merwestroom
– Van Wijngaarden Marine Service

pappelel
pappelellen-actie

 

Tijdens het HAGI-festival 2017 was er het eerste kampioenschap pappelellen. In 2019 wordt dit vervolgd. Hierbij geldt dit wedstrijdreglement. Andere regels zijn niet van toepassing.

ALGEMEEN
Er wordt gespeeld op een uitgezette baan van 8 x 16 m met een achterveld van 2 x 8 m. Telkens door 2 teams van 2 personen. Er wordt getost welk team begint met het afslaan. Er wordt gespeeld met twee stokken: een lange van 39 x 2 x 2 cm en een korte van 13 x 2 x 2 cm. Bij de afslag liggen 2 klinkers (5-duimers) met een vaste tussenruimte van 5 cm. Er zijn twee leeftijdscategorieën: jeugd van 3 t/m 13 jaar en ouderen vanaf 14 jaar.

PARTIJ
Een partij bestaat uit 3 verschillende sla-gen, waarbij elke deelnemer (m/v) om beurten aan slag komt. Na de 1e slagbeurt van 3 slagen, volgt de 2e door de teamge-noot. Dan wordt van positie gewisseld en gaat het 2e team afslaan. Aan het eind zijn er 4 afslagen van 3 slagbeurten geweest.
Er zijn telkens 2 scheidsrechters: één con-troleert bij de afslag en noteert de punten, de ander staat in het veld en bepaalt de plaats waar de PAP op de grond komt. Bij elke ronde zijn punten te behalen volgens onderstaande regels. De scheidsrechter noteert de punten en bepaalt nadat alle 4 spelers hun 3 slagen hebben gespeeld de totaalscore. Na de voorrondes worden de teams met hoogste scores vastgesteld, die dan de finalerondes gaan spelen.

EERSTE SLAG

AFSLAG
Voor het afslaan wordt de korte stok (de PAP) op de twee klinkers (de afslag) gelegd (zie foto). Met de lange stok (de LEL) moet nu de PAP door team 1 weg worden gezwiept.

VANGEN
De tegenstanders (team 2), die in het veld staan moeten proberen het weg gezwiepte stokje (de PAP) op te vangen.
Als de PAP met twee handen wordt gevangen krijgt het vangende team 5 punten. Wordt de PAP met 1 hand gevangen, krijgt dat team 10 punten.

TERUG GOOIEN
Bij de afslag wordt na het afslaan de LEL over de klinkers gelegd (foto rechts). De PAP wordt dan door de vanger of bij het niet gevangen zijn door één van de teamleden naar de afslag gegooid:

  • Is de PAP gevangen dan moet de vanger deze vanaf de vangplaats terug gooien naar de afslag.
  • Als er niet is gevangen, moet de PAP vanaf de plaats waar deze op de grond is terecht gekomen worden teruggegooid naar de afslag.
  • Als de PAP buiten de baan terecht komt, moet deze worden teruggegooid vanaf het punt waar deze de baan heeft verlaten.

PUNTEN
Naast wat hierboven al is genoemd geldt het volgende: Lukt het bij het terug gooien om de LEL of één van de klinkers met de PAP te raken, dan levert dat 5 punten op voor team 2. Raakt de PAP niets, dan wordt de afstand van de PAP naar de dichtstbijzijnde klinker opgemeten door de LEL om en om te kantelen. Het aantal keren dat de LEL in de lengterichting (in zijn geheel) kan worden gekanteld levert team 1 dan evenzoveel punten op als het aantal keren dat de PAP is gekanteld.
Dan volgt de tweede afslag voor dezelfde afslager.

TWEEDE SLAG

AFSLAG
De PAP wordt nu op het uiteinde van de LEL gelegd en door de afslager (die achter de afslag staat) vanaf de LEL omhoog gegooid. Met de LEL wordt de PAP dan weggeslagen in het veld.
Als de LEL bij de eerste slag wordt gemist, mag het nog twee keer worden geprobeerd (in totaal drie pogingen).

VANGEN
Eveneens in deze ronde moet het team in het veld (team 2) de PAP proberen te vangen. Ook hier geldt: wordt de PAP met twee handen gevangen: 5 punten en met 1 hand 10 punten.

TERUG GOOIEN

  • Is de PAP gevangen dan moet de vanger vanaf de vangplaats de PAP terug gooien naar de afslag.
  • Als er niet is gevangen, moet de PAP vanaf de plaats waar deze is terecht gekomen worden terug-gegooid naar de afslag.

Bij deze beurt wordt de LEL niet over de klinkers gelegd, maar moet de gooier de PAP zo dicht mogelijk bij de klinkers gooien. Daarbij mag de afslager proberen met de LEL de PAP weer terug te slaan, het veld in.

PUNTEN
De puntentelling is dan: Als één van de klinkers wordt geraakt krijgt het team dat terug gooit 5 punten. Wordt er geen klinker geraakt of wordt de PAP weggeslagen, dan krijgt team 1 als punten het aantal keren dat de LEL geheel kan worden gekanteld vanaf de plaats waar de PAP is gevallen tot de dichtstbij-zijnde klinker.

Dan volgt de derde ronde door de zelfde afslager.

DERDE SLAG

AFSLAG
De PAP wordt nu schuin omhoog over één van de klinkers geplaatst. Zo dat een kort stukje van de PAP boven de steen uit steekt. Met de LEL wordt dan geslagen op dat gedeelte van de PAP dat boven de steen uit steekt, waardoor de PAP omhoog schiet.
Voordat de PAP weer op de grond valt moet met de LEL de PAP zo ver mogelijk worden weggeslagen. Als dat niet lukt, mag het nog een keer worden geprobeerd (totaal mogen 3 pogingen).

VANGEN
In deze ronde moet het team in het veld (team 2) de PAP eveneens pro-beren te vangen. Ook hier geldt: wordt de PAP met twee handen gevan-gen: 5 punten en met 1 hand 10 punten.

PUNTEN
Als de PAP niet wordt gevangen, wordt vanaf de plaats waar de PAP ligt, de LEL om en om gekanteld naar de dichtstbijzijnde klinker, en krijgt team 1 het aantal omwentelingen als punten.

Echter als de PAP door de afslager eerst een keer extra omhoog wordt getikt voor deze wordt wegge-slagen, wordt niet de LEL maar de PAP gebruikt om te kantelen vanaf de plaats waar deze is neergeko-men naar de dichtstbijzijnde klinker en krijgt team 1 dat aantal kantelingen als punten bijgeschreven. Lukt het de afslager om de PAP 2 x (1 x extra) te raken, voordat deze wordt weggeslagen, telt iedere kanteling met de PAP voor 2 punten. Lukt het de afslager om de PAP 3 x te raken, voordat deze wordt weggeslagen, telt iedere kanteling met de PAP voor 3 punten.

ARBITRAGE

1. De scheidsrechter beslist in alle gevallen van twijfel of onenigheid.
2. Als beide bij een afslag aanwezige scheidsrechters het oneens zijn, beslist de wedstrijdleider.
3. De wedstrijdleider kan voorafgaand aan een beslissing overleg voeren met de veldcoördinator.
4. Protesten zijn niet mogelijk.
(moet je hier al namen noemen?)

De winnaars van de finale mogen zich pappelelkampioen noemen tot zich een volgende kampioen aanmeldt.

Puntentelling in het kort

Slag Wanneer Punten Team
1 Vangen met 2 handen 5 2
Vangen met 1 hand 10 2
Terug gooien en stok of stenen raak 5 2
Terug gooien zonder te raken Aantal LEL 1
2 Vangen met 2 handen 5 2
Vangen met 1 hand 10 2
Terug gooien en stok of stenen raak 5 2
Terug gooien zonder te raken Aantal LEL 1
3 Vangen met 2 handen 5 2
Vangen met 1 hand 10 2
Bij niet gevangen
1x raak
2x raak
3x raak

Aantal LEL x 1
Aantal PAP x 1
Aantal PAP x2
tellen vanaf afslag
1

© Museum De Koperen Knop
Binnendams 6
3373 AD Hardinxveld-Giessendam
koperenknop@koperenknop.nl
0184-611366