Steeds meer gaat het museum over tot het projectmatig realiseren van verbeteringen en veranderingen. Op die manier blijft het werk voor de uitvoerende vrijwilligers behapbaar en is de financiering gemakkelijk te vinden.
De volgende projecten zijn op dit moment onder handen:

MUSEUMTUIN
Het vervangen van niet in de streek thuishorende beplanting, het aanbrengen van tuinbebording en diverse andere verbeteringen. Dit project is in afrondingsfase.

 

 

 

 

 

 

 

THEETUIN
Naast aanvullende beplanting moet hier nog iets komen om bij de eerste regen even droog te blijven.


 

 

 

 

 

 

STOOKHUISJE
De afronding hiervan is al geruime tijd niet mogelijk door Covid-19.

DIGITALISERING ARCHIEF
Dit is een zeer arbeidsintensieve klus, die alleen ter hand wordt genomen als er voldoende tijd voor over is.

DIGITALISEREN MUSEALE COLLECTIE
Het digitaal in beeld brengen welke objecten (uit permanente collectie en het depot) er tot de collectie behoren en informatie hierover verzamelen. Als dit gereed is zal er telkens een selectie via internet in beeld worden gebracht.

TEXTIELCOLLECTIE DIGITALISEREN
Textiel is een dermate kwetsbaar iets, dat het niet of nauwelijks kan worden geëxposeerd. Door belangrijke delen uit de collectie, die op onderdelen terug gaat tot de 17e eeuw, op foto te zetten en er informatie over bij te zoeken, kan dit digitaal worden getoond.

OPTIMALISEREN WAGENSCHUUR
De overvol rakende wagenschuur heeft een gedeeltelijke verdieping gekregen, waardoor kleinere wagens een aparte expositiemogelijkheid hebben.

 

VERBETERING STRAATWERK ERF
Het straatwerk rond het museum is hard aan een onderhoudsbeurt toe. Dit moest echter door te aanhoudende covid-19 situatie telkens worden uitgesteld.

 

OPTIMALISEREN EN VERBETEREN ELEKTRA
In fasen wordt het elektrische systeem ter hand genomen en worden er armaturen vervangen en andere verbeteringen uitgevoerd. Dit heeft een tweeledig doel: energiebesparing en vergroting van de veiligheid.

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAAL RONDLEIDINGSYSTEEM
In aansluiting op het digitaliseren van de museale collectie gaat er een digitaal rondleidingsysteem worden ontwikkeld.

 

 

 

 

 

 

DE DRIE WAARDEN
Een enkele jaren terug samen met Museum Hoeksche Waard en Museum Krimpenerwaard uitgevoerd project gaat een vervolg krijgen.