MUSEUM DE KOPEREN KNOP ALTIJD ACTIEF 

Het is tijd voor nieuwe activiteiten. De restauratie van de tegelwand in de schouw is gestart evenals de digitalisatie van enkele collecties.

BESCHADIGDE TEGELWAND
In opdracht van de Stichting Eigenaren van De Koperen Knop wordt een van de museumpronkstukken gerestaureerd. Hoewel het vee al meer dan 50 jaar niet meer in de stal staat, zitten vloeren en muren nog steeds vol salpeter. Dat komt uit de mest die destijds in de stal door de groep liep. Hierdoor zijn veel tegels van de achterwand van de haardschouw beschadigd. Andere kwamen los door het langsrazende zware vrachtverkeer, ondanks een verbod om door Binnendams te rijden.

RESTAURATIE
Het museum heeft Van Sabben Oudnederlandsche Tegelwerken te Oud-Beijerland opdracht gegeven de tegels te restaureren. Inmiddels zijn alle tegels uit de wand verwijderd. Aansluitend worden de tegels elders drie tot vier maanden in speciale baden verhard. Daardoor zullen ze in de toekomst geen salpeter niet meer aanzuigen, maar juist afstoten. Tegel voor tegel wordt gerestaureerd of vervangen.

TEXTIELCOLLECTIE
De Koperen Knop toont niet alleen veel moois aan het publiek, maar beheert ook enkele collecties. Afgelopen week is gestart met het kritisch bekijken van de unieke textielcollectie (periode 17e tot half 20e eeuw). De dubbele stukken, het te veel beschadigde en wat niet in het collectiebeleidsplan past, krijgt een andere bestemming. Vervolgens wordt van een selectie een digitale expositie gemaakt, die via de website en op beeldschermen gaat worden getoond. Dat is een mooie oplossing voor het veelal fragiele materiaal, waar heel voorzichtig mee moet worden omgegaan. Dit alles is financieel mogelijk door bijdragen van het Rivierenlandfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, Maatschappelijke Agenda Hardinxveld-Giessendam, Kringloop De Cirkel en de Rabo Clubsupport.

ALBLASSERWAARDCOLLECTIE
Het museum verzamelt voorwerpen, die ooit in de Alblasserwaard werden gebruikt. Ook die collectie krijgt de komende tijd aandacht en zal zo nodig opnieuw worden gefotografeerd en van informatie voorzien. Ook dit alles moet in de toekomst digitaal vertoond kunnen worden. Hiervoor is het nodig dat er nader onderzoek komt naar herkomst en gebruik van de objecten. Daarnaast werkt het museum aan een audiotour.

VRIJWILLIGERS WELKOM
Het museum zoekt extra vrijwilligers om mee te werken aan de digitaliseringsacties. Denk hierbij aan het maken van extra foto’s, het opzoeken van specifieke informatie over de objecten en het registeren van alles in een nieuw aan te kopen registratiesysteem. Heeft u interesse, neem dan contact op met directeur Alida Ambachtsheer: 06-14148618 of koperenknop@koperenknop.nl voor een gesprek.