Het sneller aanplanten van in de streek thuishorende beplanting

Het sneller aanplanten van in de streek thuishorende beplanting,
het voorzien van tuinbebording en diverse andere verbeteringen.

Hiermee krijgt de tuin meer een educatieve functie.