GIESSENDAMSE IN CANON VAN NEDERLAND

De Canon van Nederland is vernieuwd. Dit uit 2006 stammende medium, bedoeld voor het onderwijs en voor iedereen die is geïnteresseerd in de geschiedenis van ons land, moet van tijd tot tijd worden geactualiseerd. Dat is half juni 2020 gebeurd, waarbij als oudste vermelding van de geschiedenis van Nederland, Trijntje, is opgenomen. Ooit woonde ze op een donk in wat nu de Giessendamse polder is en nu ligt haar reconstructie in Museum De Koperen Knop.

Toen bij de opgravingen op het traject van de Betuweroute in 1996 menselijke begravingen werden gevonden stond de tot dan toe bekende geschiedenis van Nederland op zijn kop. Een van de begraven vrouwen werd vrijwel intact teruggevonden in het graf waarin ze ruim 5500 jaar geleden was neergelegd. Ze kreeg met een knipoog naar de hier later rijdende trein de naam Trijntje.

Sindsdien zijn alle schoolboeken en leermethoden herschreven, want het ging hierbij om de oudst begraven vrouw van Westelijk Nederland. En dat heeft nu intussen ook geleid tot een aanpassing van het belangrijke element: de Canon van Nederland.

Destijds is aan de hand van haar skelet een wassen beeld gemaakt van Trijntje, zodat we kunnen aanschouwen hoe ze eruit moet hebben gezien. Dit beeld heeft eerst deel uitgemaakt van een bijzondere tentoonstelling in het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden. En nu bevindt het zich alweer geruime tijd in het Betuweroutepaviljoen in Museum De Koperen Knop. Daar is het een dankbaar onderwerp voor de scholen, die in het museum op bezoek komen, veelal speciaal voor een les over de prehistorie met Trijntje. Het is voor veel leerlingen de eerste kennismaking met de vroegst bekende geschiedenis van ons land, een geschiedenis die ze hier bijna kunnen aanraken.

Op de plek waar Trijntje destijds onder de aan te leggen rails is gevonden staat nu een gedenkteken. Vanuit Museum De Koperen Knop is er een wandeling uitgestippeld naar deze plek, dwars door de mooie Giessendamse polder. Het Betuwepaviljoen is op De Etage van het museum, waar nog meer informatie over de opgravingen van destijds te zien is. Kijk voor meer gegevens op www.koperenknop.nl. Het adres van het museum is Binnendams 6, 3373 AD  Hardinxveld-Giessendam. De reguliere openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. In juli en augustus is het museum ook op maandagmiddag open. In verband met de maatregelen tegen de coronabestrijding is reserveren aan te bevelen.