LEZING JANKEES GOUD OVER ZUIDERZEEDRACHT 

Op 27 september 2023 komt Jan Kees Goud naar Museum De Koperen Knop voor een lezing over de langs de Zuiderzee gedragen klederdrachten. Dit vindt plaats ter gelegenheid van de expositie Textielparels, die dan te zien is. Een van de bij deze expositie georganiseerde bijzondere activiteiten is deze lezing, met de titel ‘Langs de Zuiderzee’.

JANKEES GOUD
Jankees Goud (Yerseke 1977) studeert Algemene Kunst- en Cultuurwetenschappen en is daarnaast als freelancer actief op het gebied van Nederlandse streekdrachten. Hij houdt zich sinds 1997 bezig met het verzamelen, vastleggen en doorgeven van kennis op dit terrein, in het bijzonder wat betreft de praktische vaardigheden die nodig zijn om streekdracht presentabel te maken en te houden. Voor zijn inzet werd hem in 2020 de Eef Bosch – Van de Kolkprijs van de Nederlandse Kostuumvereniging en de Stichting Nederlandse Volksklederdrachten ‘Collectie Koningin Wilhelmina’ toegekend.

DE LEZING
De lezing op woensdag 27 september 2023 start om 19.30 uur en kost € 8,50 per persoon, inclusief een consumptie. Donateurs, sponsoren en vrijwilligers van het museum betalen slechts € 4,25 p.p. U bent vanaf 19.00 uur welkom. U kunt vooraf een of meer kaarten reserveren door per persoon het bedrag over te maken op NL 93 RABO 03950 01 005 met vermelding van uw naam. Het museum is gevestigd: Binnendams 6, 3373 AD  Hardinxveld-Giessendam, 0184-611366 of koperenknop@koperenknop.nl