Het verder in beeld brengen van de objecten (uit permanente collectie en het depot)

En uit de permanente collectie en het depot informatie verzamelen.

Als dit gereed is zal er telkens een selectie via internet in beeld worden gebracht
en wordt er een audiotour gemaakt.