Het verder in beeld brengen van de objecten (uit permanente collectie en depot)

Als dit gereed is zal er telkens een selectie via internet in beeld worden gebracht
en wordt er een audiotour gemaakt.