Textiel is een dermate kwetsbaar materiaal,

dat het niet of nauwelijks kan worden geëxposeerd.
Door belangrijke delen uit de collectie, die op onderdelen teruggaat tot de zeventiende eeuw,
op de foto te zetten en er informatie bij te zoeken, kan dit digitaal worden getoond.
In het museum en op de website